UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định Phê duyệt đề cương Đề án Phát triển du lịch Khánh Hòa. Đề án sẽ đánh giá thực trạng và tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh. Đề xuất; nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản phẩm du lịch Khánh Hòa; đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030.

"Dự

Cụ thể, đề án sẽ khảo sát thực trạng hệ thống sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh; mức độ đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách du lịch nội địa và quốc tế. Đồng thời; nghiên cứu, xác định sự thay đổi xu hướng du lịch sau dịch Covid-19 và sự tác động đến du lịch Khánh Hòa. Trên cơ sở đó; đề xuất phương án xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển sản phẩm du lịch dựa trên thế mạnh tài nguyên du lịch.

Đề cương phát triển du lịch

Theo đề cương được phê duyệt, giai đoạn 2021 – 2025 ngành Du lịch Khánh Hòa sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển sản phẩm nghỉ dưỡng biển để hình thành rõ nét hệ thống sản phẩm du lịch biển đảo đủ lớn về quy mô, mạnh về chất lượng dịch vụ và hệ thống cơ sở vật chất; định vị sản phẩm du lịch MICE. Giai đoạn 2025 – 2030, du lịch Khánh Hòa sẽ định vị toàn bộ hệ thống sản phẩm du lịch biển đảo; từng bước hình thành hệ thống các khu du lịch cao cấp với nhiều tiện nghi, dịch vụ giải trí tổng hợp; đẩy mạnh các sản phẩm du lịch tìm hiểu văn hóa truyền thống, du lịch cộng đồng…

Tổng kinh phí thực hiện đề án là 480 triệu đồng, do Sở Du lịch làm chủ đầu tư.

Nguồn X. Thành (baokhanhhoa)

Chia sẻ bài viết:

Trả lời