Sự thành công dòng sản phẩm Ao ương di động, Công ty AQUA MINA tiếp tục ra mắt dòng sản phẩm nhà sự kiện lắp ráp trắc địa di động, AQUA MINA tiếp tục sản xuất tốt nhất ngành công nghiệp, sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam. Với đội ngũ kỹ thuật kinh nghiệm của chúng tôi, bạn hãy yên tâm đã tìm đúng nơi cùng bạn tạo ra dự án đúng tiến độ chi phí thấp, chất lượng cao, thẩm mỹ độc lạ.