Lều tròn

Lều tròn được sử dụng khá phổ biến với các nước đang phát triển, tại Việt Nam còn nhiều hạn chế. Mina house là đơn vị đầu tiên sản xuất…

1 Bình luận